Sätt plasten
på plats!

Har du en minut eller två? Vi uppskattar varje minut du kan avvara och investera i OceanLive-projekt. Din tid kan göra skillnad för tusentals liv i haven, här hemma, eller på andra sidan planeten.

Offrades för att påminna om varför vi slåss

Vår historia började 2010 när en liten grupp av oss fått nog av allt tomt miljöprat om att rädda haven utan att faktiskt vidta konkreta åtgärder.

OceanLive grundades ur frustration.

Vår historia började våren 2010 när en liten grupp av oss tröttnade på för många människors tomma prat om att rädda haven utan att faktiskt göra någonting åt det.

Vi insåg att det fanns snart fler rapporter om havsplast än det fanns fisk i våra hav. Planeten behövde inte mer tomt prat, utan konkret handling! Vi bestämde oss för att ta saken i egna händer under projektnamnet Plastic Free Oceans – senare känt som OceanLive Foundation.

Under en av våra saneringsexpeditioner tidigt i vår verksamhet, när vi fortfarande var en grupp frivilliga entusiaster som hjälptes åt, stötte vi på en obehaglig syn som skulle bli avgörande för vår framtid. En bit bort på stranden bland uppspolat sjögräs, tång och havsplast låg en hjälplös sköldpadda. Den var livlös, avmagrad och hade svultit ihjäl efter att ha ätit stora mängder plast som flytit omkring under havsytan i tron om att det var ätbara maneter. Vi trodde att vi sett det mesta i våra saneringar, men det här var en hjärtskärande syn. Teamet blev mycket illa berörda och det var svårt att hålla tillbaka tårarna. Vi insåg betydelsen av våra insatser och att om våra insatser skulle göra märkbar skillnad behövde vi växla upp.

Upplevelsen med sköldpaddan blev vår vändpunkt. Den fick oss att ta vårt arbete på ännu större allvar. Vi tog fram en plan, rådgjorde med marinbiologer, pratade med lokala myndigheter, gjorde studiebesök hos olika avfalls- och återvinningsanläggningar och studerade plastens kretslopp från produktion, konsumtion till förorening. Vi ändrade namnet till OceanLive och tog fram en strategi för att utöka våra ansträngningar betydligt. Vår vision var att besegra marint plastavfall i en sådan utsträckning att vår organisation inte längre skulle behöva existera.

Allt eftersom vår organisation växte i popularitet, ökade även vårt ansvar. Vi började arbeta med andra organisationer för att gemensamt minska mängden havsplast och för att utbilda människor om effekten plastavfall har på livet i havet. Vi engagerade oss bland annat i att förbjuda plastpåsar i handeln, vilket äntligen har fått effekt på vissa platser. För att öka medvetenheten om miljöfrågor, skrev vi en barnbok, höll utbildningsseminarier och stöttade lokala evenemang. Vi byggde upp ett nätverk av ambitiösa volontärer från stora delar av världen som delar vår syn på problemet med havsplast.

Vårt envisa arbete har lönat sig och OceanLive har i dag utvecklat partnerskap med många likvärdiga organisationer, experter, näringslivet och myndigheter för att minska mängden havsplast och utveckla hållbara lösningar. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Världen behöver en positiv avfallsavveckling bland annat genom att betrakta plastavfall som en återvinningsbar och värdefull resurs. För att bevara våra hav för framtida generationer har vi åtagit oss att upprätthålla havets hälsa och förhoppningsvis slipper vi ser fler sköldpaddor som svultit ihjäl efter att ha ätit marin plast.

Så när du ser OceanLives logotyp med en sköldpadda vill vi påminna om varför vi kämpar.

OceanLives
värdegrund

Våra tre kärnvärden är baserade på våra grundläggande övertygelser. De vägleder våra handlingar, beteenden och beslut i OceanLive Insamlingsstiftelse och formar kulturen i vår organisation. När vi alla tänker och agerar utifrån värderingarna bidrar det till att skapa en stark sammanhållning och mening inom vår verksamhet och lägger grunden för den ömsesidiga tillit vi värdesätter bland såväl anställda, volontärer, myndigheter, forskare och producenter.

“OceanLive’s vision is to defeat marine plastic waste to such an extent that our organization no longer need to exist”

Att ledas av vår värdegrund säkerställa dessutom att alla inom OceanLive fattar kloka beslut som leder oss i rätt riktning och bidrar till en stark och sammanhållen kultur inom organisationen.

1. LEAD
Som välgörenhetsorganisation dedikerad att skapa hållbar utveckling av problemet med havsplast, är det viktigt för oss att inta en ledande roll i att driva förändring såväl reaktivt som proaktivt. Det handlar om att utbilda allmänheten i problemet, att förespråka policyförändringar och att implementera effektiva metoder för avfallshantering. Vi uppmuntrar anställda och partners att ta initiativ och ägarskap i sitt arbete, och att inspirera och vägleda andra mot OceanLives uppdrag. Främja en ledarskapskultur på alla nivåer och ge möjligheter för anställda och partners att utveckla sina ledarskapsförmåga.

2. DEVELOP
In order to continue making progress in our mission, it is important for our organization to continuously develop and improve upon our strategies and approaches. This could involve researching and piloting new technologies for waste management, partnering with other organizations to share knowledge and resources, and investing in the development of our team.

We support the ongoing learning and development of employees and partners through training, mentorship, and professional development opportunities. Encourage a growth mindset and a willingness to learn and adapt.

3. COLLABORATE
No single organization can solve the issue of plastic pollution in the oceans alone. It is crucial for our charity to collaborate with a wide range of partners, including other NGOs, governments, businesses, and individuals. By working together, we can leverage the strengths and resources of each partner to maximize the impact of our efforts.

We encourage employees and partners to work together in a spirit of teamwork and cooperation. Foster an inclusive and open culture where diverse perspectives and ideas are valued. Provide opportunities for employees and partners to network and collaborate with one another, and with external stakeholders.

OVERALL
A successful strategy for OceanLive will involve a combination of these three core values, as well as a focus on sustainability and long-term impact. We integrate our values into our onboarding and ongoing training processes, and incorporate them into our performance evaluation and feedback systems. By consistently reinforcing and recognizing our values, we can create a culture that
aligns with and upholds OceanLive’s core values.

Together we form the most leading initiative to collect ocean plastic

All organizations fighting ocean plastic in the same determined way as OceanLive do, we consider as ally partners by us. We gladly support, collaborate and share time, knowledge and resources as long as we strive to fulfill the same crucial goal. OceanLive works with partners across the globe to document, collect, recycle and prevent plastic waste from entering our oceans. As a united force, we can reduce marine plastic pollution more effectively and sustainably.

Partners worth engaging with

Great knowledge is never a waste

This fun and educational children’s book from OceanLive will learn how our actions affect the planet and how little things can have a big impact.

Our business mainly focuses on working in the sectors of Remediation, Impact, and Development. Collecting plastic from beaches, waterways, and our oceans has a major impact on our environment, but we must place equal emphasis on preventing plastic waste from ending up in our oceans.

We do this primarily by informing, inspiring, documenting, setting demands, and seeking new ways to create a sustainable society.

Feel free to participate and support our fight.

Talking trash
pays off

Close collaborations with local governments play a primary role in setting up waste management, collecting plastic garbage in an early stage, and forming a sustainable infrastructure.

Less trash = Less costs = More meaning.

360° holistic perspective on sustainability

Our business mainly focuses on working in the sectors of Remediation, Impact, and Development. Collecting plastic from beaches, waterways, and our oceans has a major impact on our environment, but we must place equal emphasis on preventing plastic waste from ending up in our oceans.

We do this primarily by informing, inspiring, documenting, setting demands, and seeking new ways to create a sustainable society.

Feel free to participate and support our fight.

Stop produce more plastic. It's already here!

Plastics are synthetic polymers designed to be durable and resistant to degradation. Most conventional plastics can persist in the environment for hundreds to thousands of years, depending on factors such as exposure to sunlight, moisture, and temperature.

Since the mass production of plastics began in the mid-20th century, billions of metric tons of plastic have been manufactured worldwide. 

While some plastics may break down into smaller fragments over time through processes like photodegradation and mechanical weathering, they typically do not biodegrade in the same way organic materials do. Instead, they fragment into microplastics, which can persist in the environment for extended periods.

Our Mission

OceanLive is the most leading initiative to collect ocean plastic. Our mission is to inspire sustainable consumption of plastic and to reduce the amount of plastic in our oceans by all possible means.

The headquarters of OceanLive are located in Oslo and Manila, and the other locations we are represented in are in San Francisco, Gothenburg, Barcelona, Bali and Dar es-Salaam. Most of our offices are temporary, since we adapt our resources to nature’s circumstances and needs.

This is how your money is being used

The success of our efforts would not have been possible without the support of our fantastic members.
81% percent of your donation goes directly to OceanLives programs to reduce ocean plastics and increase public awareness of plastic consumption and recycling. Read more about how we uses your money within the organization and to support the UN’s Global Goal No. 14.1

The following items make up OceanLive’s overall costs

You should always know how charities like OceanLive spend the money, before donating, so you know where your funds are going. We cooperate with European ethical charity audit which ensures that we are always transparent about the way we spend your money, so you can make informed decisions about supporting us..

81% percent of your donation goes directly to OceanLives programs to reduce ocean plastics and increase public awareness of plastic consumption and recycling. Our remaining 19% is spent on hiring talented people, building effective infrastructure, developing systems to handle plastic waste, and researching and developing sustainable methods to manage it.
Below is a more detailed description:

Cleanup efforts
Collecting plastic from seas, beaches, and waterways by hand is still the most effective way to clean up without harming nature. It requires a great deal of dedication from many people. They also need trained group leaders from OceanLive who plan and organize expeditions, provide safe equipment, necessary utensils, food, and water to the group. Plastic must then be transported to a reliable recycling facility after it is collected.

Fundraising costs
Costs of digital platforms and its paid services as well as employees and the activities needed to collect gifts from individuals and businesses.

Providing knowledge
Costs that OceanLive has to establish insight and knowledge of our global problem situation, around waste management and recycling, as well as conducting program activities for attitude and behavior change among consumers in Norway and abroad.

Administrative costs
In order to ensure control and governance and run the organization’s business efficiently, these purposes are fundamental. Costs associated with rent, administrative systems, and certain staff members. There are costs associated with digital platforms and their paid services, as well as employees and the management required to raise donations from individuals and businesses.

Research and development
To develop efficient methods for collecting plastic from our oceans, to sort and separate for efficient recycling, and to process and refine collected plastic that can add value to society, we work with scientists, engineers, innovators, and specialists in several problem areas.

Does it cost money to raise money?
It does, in fact. We strive to be as cost-effective as possible – our collection and administration costs are well below the limits prescribed by the the Norwegian control authority European Ethical Charity Audit. These costs are necessary for us to be able to achieve both immediate and long-term sustainable improvements for vulnerable places in the world. To continue collecting more plastic, we must raise more money. The money is mainly used to take out plastic from our oceans and prevent it from getting there in the first place. Furthermore, we must spend money on marketing and spreading knowledge about plastics and recycling. Managing, planning, coordinating, developing, and administrating recycled plastic after collection incur costs as well. Simply put, these expenses ensure that your money reaches its intended recipients and makes a big difference.
We meet the requirements by a good margin. More than 80% of money raised go to the stated purpose. OceanLive achieves the goals by a good margin and 81% of your donation goes directly to our programs.

Audit of Norwegian OceanLive’s board of directors’ activities
Norwegian OceanLive’s operations and management are audited by an audit firm each year. A firm of accountants is elected by the annual general meeting to audit the next two calendar years. An authorized auditor must be appointed by the accounting firm. Chartered Accountant is not a member of OceanLive.

Work with us

>

About OceanLive​

>

Press​

>

Facts and standpoints

>

Monthly donation

>

Become a member

>

Donate a gift

>

Become a volunteer

>

Plastic know-how

>

PRESS

Do you need our latest news, background material or graphics?

Contact us with your media inquiries at

press@oceanlive.se