Allmänna villkor och integritetspolicy

 

OM OSS

Svenska Försäljningsvillkor & Cookies GDPR information 9 maj 2023

Vi på OceanLive har en grundläggande skyldighet att behandla och lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi är en nordisk organisation med säte i Norge och ansvarar för att samla in och skydda dina personuppgifter. Ibland samlar vi in dina uppgifter direkt och ibland kan det vara via en tredje part som vi anlitat. Men oavsett hur vi samlar in dina uppgifter är vi bundna till att behandla dem enbart för de ändamål som uttryckligen anges av oss. Vår integritetspolicy finns till för att hjälpa dig att förstå vad vi gör med dina personuppgifter och vi vill att du ska känna dig trygg när du ingår i samarbete med oss eller på annat sätt stödjer vår verksamhet.

Det är viktigt att notera att OceanLive endast kommer att begära den information som är nödvändig för att utföra de ändamål som beskrivs i integritetspolicyn och att vi inte kommer att begära mer information än vad som behövs. Vi kommer också att se till att vi har ditt samtycke innan vi samlar in och behandlar några känsliga personuppgifter. Vi kommer att informera dig om syftet med vår insamling av personuppgifter och om du har några frågor eller funderingar angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du alltid kontakta oss för mer information.

OceanLive kommer aldrig att sälja, dela eller överlåta dina personuppgifter till någon annan organisation eller till andra tredje parter utan att vi har gjort detta klart i förväg (till exempel i syfte att göra en begäran till myndigheter). För att hålla våra administrativa kostnader låga använder vi ibland tredje part för att behandla data. I dessa fall ger vi endast tillgång till uppgifter som är nödvändiga för att hantera processen och tillåter aldrig att dessa uppgifter används för andra ändamål.

Har du specifika frågor om hur OceanLive behandlar dina uppgifter, som inte besvaras i följande information, kan du kontakta oss på telefon 031-3319900 eller maila oss på info@oceanlive.se.

Denna integritetspolicy gäller för OceanLive Sverige. Det gäller inte andra Nordiska OceanLive-organisationer eller andra organisationer som vi kan hänvisa dig till. Deras integritetspolicy kan skilja sig från vår, och vi uppmanar dig att granska dem innan du delar din information. Genom att tillhandahålla dina uppgifter till OceanLive godkänner du denna integritetspolicy. Samtidigt samtycker du till att OceanLive kan samla in, lagra och behandla dina personuppgifter på ett sätt som vi förklarar i denna policy.

När vi samlar in och använder dina personuppgifter och data i särskilda kategorier är vi ansvariga för behandlingen enligt gällande lag.

 


 

HUR VI AVVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR

Vi samlar in och lagrar information som inkluderar namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

OceanLive använder din information på ett antal sätt, inklusive följande:

 • För att ge dig information om innebörden och effekten av ditt bidrag, och för att hålla dig informerad om vårt arbete.
 • För att få bidrag från dig.
 • Få anmäla till svenska skatteverket..
 • För att ge dig en årsrsammanställning.
 • För att svara på förfrågningar eller tillhandahålla information relaterad till din interaktion med oss ​​(t.ex. lösa tekniska problem med ditt bidrag).
 • För att svara på klagomål du kan göra.
 • Att erbjuda dig olika sätt att bidra till vårt arbete.
 • För att bjuda in dig att delta i våra kampanjer.
 • Att informera om möjligheter till volontärarbete hos oss.
 • För att bjuda in dig att delta i undersökningar eller marknadsundersökningar.
 • För att bedöma data, för exempelvis bokrecensioner.
 • Att analysera och förbättra vår annonsering, kampanjer och andra aktiviteter för att öka vår effektivitet och minska våra kostnader.
 • För att motverka att din information missbrukas för bedrägerier (när du utbyter personuppgifter med oss, autentiserar OceanLive din relation med hjälp av Svenskt BankID där vi inhämtar kunddata med digital signering).
 • I särskilda fall, exempelvis då du tecknar årsabonnemang, kan OceanLive göra en nödvändig ID kontroll eller kreditprövning av tredje part. 
 • Att samarbeta med myndigheter i fall av bedrägeri eller rättsutredningar.

Vi kan också använda ditt namn och din kontaktinformation för att kontrollera andra kommersiellt tillgängliga källor för att säkerställa att vår information om dig är uppdaterad. Detta kan innehålla ytterligare kontaktinformation.

Vi kan kontakta dig via telefon eller e-post. Du kan nå oss på telefon 031- 3319900 eller mejla info@oceanlive.se om du vill be oss att inte kontakta dig med en eller flera av dessa metoder. Våra e-postmeddelanden kommer alltid att ha ett avregistreringsalternativ längst ner i meddelandet.

 


 

RÄTTSLIG GRUND FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

När du väljer att bli donator till OceanLive ser vi det som ett avtalsenligt och legitimt intresse av att hålla dig informerad om innebörden och effekten av ditt bidrag och ge dig möjligheten att bli mer involverad i OceanLive.

 


 

EFFEKTEN AV UNDERLÅTENHET ATT AGERA INFORMATION OM DET FINNS ETT JURIDISKT ELLER AVTALSKRAV

Om du inte tillhandahåller denna information till OceanLive kommer vi inte att kunna behandla dina betalningar eller hålla dig informerad om innebörden och effekten av ditt bidrag.

 


 

INFORMATION OM BEHANDLING AV BETALNINGAR

Om du väljer att stödja OceanLive kommer vi att registrera och lagra din relevanta information, inklusive kontoinnehavarens namn, banknamn, kontaktinformation och kontonummer. Det är viktigt att notera att insamling av personuppgifter är reglerad av dataskyddslagar, inklusive GDPR, och att organisationer måste följa dessa lagar när de hanterar personuppgifter. Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter, rätta eventuella felaktigheter och begära radering av dina uppgifter i vissa situationer. OceanLive kommer att behandla din betalningsinformation på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Du har också rätt att motsätta dig viss användning av dina personuppgifter, inklusive direktmarknadsföring. Om du inte vill att OceanLive ska använda din information för vissa ändamål, kan du kontakta dem för att utöva dina rättigheter.

Det är viktigt att vara medveten om att om du inte tillhandahåller den begärda informationen kan det påverka organisationens förmåga att utföra de tjänster de erbjuder dig, inklusive behandling av betalningar och hålla dig informerad om deras arbete.

 


 

VARFÖR SAMLAR VI IN DETTA

För att hantera dina bidrag till OceanLive.

För att ge dig möjlighet att bidra igen.

 


 

RÄTTSLIG GRUND FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Som en del av att bli månadsgivare eller på annat vis bidra ekonomiskt kan vi samla in och lagra information om din betalningsmetod, inklusive kreditkortsnummer, betalningsadress och andra relevanta uppgifter. Denna information används enbart för att behandla dina betalningar och hantera ditt bidrag till OceanLive. Vi använder säkerhetsåtgärder och uppfyller standarder för att skydda din betalningsinformation och andra personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller röjande.

 


 

EFFEKTEN AV UNDERLÅTENHET OM DET FINNS ETT JURIDISKT ELLER AVTALSKRAV

Om du inte ger nödvändig information till OceanLive kan vi inte behandla dina bidrag. Detta kan leda till att dina betalningar misslyckas eller att vi inte kan registrera dem på rätt sätt. Det kan också innebära att vi inte kan hålla dig informerad om vår verksamhet och hur dina bidrag används. Därför är det viktigt att du ger oss den information vi behöver för att kunna behandla dina bidrag på ett korrekt sätt.

 


 

INFORMATION AV INTRESSE

Genom att delta i enkäter, ge oss feedback, delta som volontär, medlem eller bidragsgivare kan du hjälpa oss att förbättra vårt arbete och hur vi kommunicerar med dig som bidragsgivare. Vi kommer att spara din feedback så länge det är nödvändigt för att kunna förbättra vårt arbete och för att kunna ge dig en sammanfattning av dina aktiviteter om du efterfrågar det.

 


 

VARFÖR SAMLAR VI IN DETTA

Att kommunicera effektivt med dig om effekten och betydelsen av dina bidrag.

För att ge dig information om andra bidragsformer.

 


 

RÄTTSLIG GRUND FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER:

När du är bidragsgivare till OceanLive bedömer vi att det är ett legitimt intresse att identifiera vilka områden som är av särskilt intresse för dig så att vi kan göra mer informativ kommunikation tillgänglig kring sådana områden som är av särskilt intresse för dig. Det är viktigt att notera att “legitimt intresse” inte är den enda rättsliga grunden som kan användas för insamling av personuppgifter. Andra rättsliga grunder, såsom samtycke, kontraktsenliga åtgärder eller en rättslig skyldighet, kan också vara relevanta i vissa situationer.

 


 

HUR VI HÅLLER DIN PERSONLIGA INFORMATION UPPDATERAD

Du är välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@oceanlive.se så snart som möjligt om dina personuppgifter ändras, inklusive dina konto eller kontaktuppgifter. Som tidigare nämnts kan vi använda tredjepartstjänster för att säkerställa att vi har den mest uppdaterade kontaktinformationen för dig. 

Vänligen använd rubriken “kontaktinformation” i ditt e-mail för snabbare respons.

För att hålla nere våra administrativa kostnader så att mer av dina bidrag går direkt till vårt arbete använder vi vissa tredje parter för att behandla data, som att uppdatera personuppgifter eller bidra till insamlingar åt oss. Vi ser till att alla tredjepartstjänster som behandlar personuppgifter åt oss endast har tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra sin tjänst, och de har inte rätt att använda uppgifterna för andra ändamål. Databehandlingsavtal på plats med dessa tjänsteleverantörer hjälper oss att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår integritetspolicy och svensk lagstiftning.

Följande tredje parter kan komma åt dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

 • Vi använder betaltjänster som DNB, SaleSys, Payex, PayGate, Scrive, Evergiving, Swish, Vipps, Stripe, Waytobill, Nordfin, Bankgiro, CreditSafe för att behandla de bidrag som görs via våra webbsidor eller initierade av dig.
 • OceanLive använder databehandlare för att säkerställa att kontaktinformationen hålls uppdaterad och för att identifiera liknande målgrupper på sociala medier eller från listleverantörer för att annonsera för potentiella givare
 • Vi använder till exempel SaleSys som leverantör för vårt telemarketingsystem, vilket gör att vi kan kontakta givare eller potentiella givare, för att informera eller söka stöd för vårt viktiga arbete.
 • IT-leverantörer, som Google, för att säkerställa att data är säkert och säkerhetskopierad.

 

Vi kommer aldrig att sälja, byta ut eller låna ut dina personuppgifter till andra parter!

 


 

HUR VI HÅLLER DIN PERSONLIGA INFORMATION UPPDATERAD

Om dina personuppgifter ändras, inklusive kontouppgifter eller kontaktuppgifter, kan du kontakta OceanLive genom att skicka ett e-postmeddelande till info@oceanlive.se. För att uppdatera dina uppgifter kan OceanLive använda tredjepartstjänster för att säkerställa att de har den mest uppdaterade informationen om dig. För att minska administrativa kostnader använder OceanLive vissa tredjepartoperatörer för att behandla viktig data som att uppdatera personuppgifter eller bidra till insamlingar. Dessa tredjepartsoperatörer har endast tillgång till de uppgifter som de behöver för att hantera processen och får inte använda uppgifterna för andra ändamål. OceanLive har uppdaterade databehandlingsavtal på plats med alla tjänsteleverantörer för att säkerställa att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning.

Följande tredje part kan komma åt dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

 • Vi använder betaltjänster som DNB, SaleSys, Payex, PayGate, Scrive, Evergiving, Swish, Stripe, Waytobill, Nordfin, Bankgiro, CreditSafe för att behandla de bidrag som görs via våra webbplatser eller initierade av dig som privatperson.Vi kan använda datainhämtning för att hjälpa oss att säkerställa att kontaktinformationen hålls uppdaterad.
 • För att annonsera för potentiella givare kan vi använda en del av din kontaktinformation för att identifiera liknande målgrupper på sociala medier eller från listleverantörer.
 • Vi använder till exempel SaleSys som leverantör för telefonmarknadsföring, vilket gör att vi kan kontakta potentiella givare eller aktiva givare, för att informera eller be om stöd för vårt fortsatta arbete.
 • IT-leverantörer, som Google, för att säkerställa att dina data är säker och säkerhetskopierade. Vi kommer aldrig att sälja, byta ut eller låna ut dina personuppgifter!

 


 

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Cookies är små datafiler som laddas ner till din dator (eller mobiltelefon) från webbplatser du besöker. Cookies innehåller information som gör att webbplatser kan känna igen att du har besökt webbplatsen tidigare.

OceanLive använder cookies för att förbättra besökarnas upplevelse på webbplatsen. Vissa cookies är nödvändiga för att webbsidorna ska fungera korrekt, medan andra cookies hjälper till att förstå hur besökare använder webbplatsen och för att förbättra deras upplevelse.

Vi använder system för att visa personligt anpassat innehåll för besökare, rikta uppmärksamheten mot specifika kampanjer (via popup-fönster och andra fönster) eller för att dirigera besökare till andra OceanLive-webbplatser. Dessa åtgärder kan utlösas baserat på användarbeteende som vilka sidor som visas, klick, rullning eller tid på webbplatsen. För detta ändamål använder vi cookies i användarens webbläsare och kan lagra anonymiserad data (t.ex. webbläsarinformation, operativsystem, sidvisningar, varaktighet etc.). Enskild programvara från våra partners programvara på webbplatsen kan också lagra personuppgifter (t.ex. e-postadress) som användaren lämnat under registreringen i ett formulär i ett popup-fönster. Du kan blockera databehandling genom att välja att blockera alla cookies i din webbläsare och radera cookies som redan har installerats. Dessutom kan du även inaktivera tredjepartscookies på denna webbplats.

Vi använder också cookies för att anpassa vår onlineannonsering så kostnadseffektiv som möjligt och ger oss möjlighet att spåra effektiviteten på våra annonser. Sådana cookies utfärdas av tredje part tjänsteleverantörer som vi har bedömt som säkra. Då och då kommer vi att visa annonser på andra webbplatser för personer som tidigare har besökt våra webbplatser, Dessa cookies, liksom alla andra vi använder, innehåller ingen information som kan identifiera dig som person.

Alla webbläsare låter dig styra vilka cookies du accepterar och vilka du vill radera. Dessa inställningar finns vanligtvis i webbläsarens meny Inställningar eller Preferenser.

 


 

COOKIES OCH ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES

Dessa cookies kommer att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats och hjälpa oss att förbättra prestandan hos oceanlive.se. Du kommer kunna dölja bannern för acceptans av cookies och använda webbplatsens funktioner bättre. Vi kommer också att använda dessa cookies för att samla in statistik och anonymiserad data, till exempel hur länge användare stannar på en sida eller vilka länkar som klickas på. 

 

ANDRA COOKIES

Utöver de cookies och tekniker som beskrivs ovan använder vi även andra tjänster som hjälper oss att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Vi kan också tillåta vissa tredjepartsföretag (t.ex. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google) cookies för att hjälpa oss att förstå mer om våra användares specifika beteende, demografiska data och intresseprofiler. Dessa cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats (till exempel besökta sidor) för att förbättra besöksupplevelsen, den operativa effektiviteten av denna plattform och våra kommunikationsstrategier.

 


 

EUROPEISKT EKONOMISKT SAMARBETE

De uppgifter vi samlar in från dig kommer vanligtvis att lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om du däremot bor eller arbetar utanför EES kan vi behöva överföra dina personuppgifter utanför EES för att kunna fortsätta korrespondens med dig. I tillämpliga fall kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan också överföra data utanför EES om våra servicepartners lagrar eller behandlar data utanför EES. När vi gör detta kommer vi att säkerställa att överföringen sker till ett land som är bundet av ett beslut av Europeiska kommissionen, eller på annat sätt görs under omständigheter där vi har säkerställt att rimliga skyddsåtgärder finns på plats för att skydda dina uppgifter enligt tillämpad lagstiftning, till exempel att ingå standardkontrakt som är godkända inom EU.

 


 

LAGRINGSTID

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för den applikation som vi har beskrivit ovan, såvida vi inte är skyldiga att lagra dina personuppgifter längre för att följa lagar och regler. Vi kommer att behålla all information som beskrivs ovan under en period av 24 månader efter att du avslutat ditt engagemang med oss.

Har du visat intresse av att testamentera en gåva till OceanLive, behåller vi din kontaktinformation och en sammanfattning av din intresseinformation så att vi kan kommunicera med dig enligt ditt intresse.

 


 

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss skriftligen genom att skicka ett e-postmeddelande till info@oceanlive.se

Vänligen använd rubriken “integritetspolicy” i ditt e-mail för snabbare respons.

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter uppskattar vi om du hör av dig till oss snarast. Du kan självklart också rapportera till den Svenska IMY Integritetsskydds myndigheten. E-formulär till IMY hittar du här: https://e-tjanster.imy.se/sv/klagomal

 


 

DINA RÄTTIGHETER

Integritets Lagstiftningen ger dig vissa rättigheter relaterade till den information vi har om dig, som du kan utöva genom att kontakta oss på: e-post till info@oceanlive.se, inklusive: rätt att få tillgång till personuppgifter som registrerat om dig, genom att göra en formell begäran om åtkomst i enlighet tillämpad lagstiftning. Vi kan ta ut en administrationsavgift om en begäran är obefogad eller ogrundad; rätten till att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga; 

Du kan alltid begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter, enligt beskrivning i tillämpad lagstiftning;

 • rätten att begära behandling av dina personuppgifter begränsad under vissa omständigheter, enligt beskrivning i tillämpad lagstiftning;
 • rätten att instruera oss om att inte använda dina personuppgifter för marknadsföring eller andra ändamål baserat än våra egna intressen;
 • rätten att instruera oss att inte fatta automatiserade beslut; och där du har gett samtycke, rätten att när som helst återkalla ett sådant samtycke dock måste ett tidsbundet avtal alltid fullföljas enligt avtal.

Det finns några undantag från ovanstående rättigheter som är tillåtna enligt tillämpad lagstiftning.

Observera att om du väljer att utöva din rätt att få dina personuppgifter begränsade eller raderade kommer vi inte kunna erbjuda en fullgod tjänst.

 


 

OM OCEANLIVE

På OceanLive tar vi ansvar för att behandla och lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi vill att du ska känna dig trygg när du får information om vårt arbete och stöttar oss. För att hjälpa dig att förstå vad vi gör med dina uppgifter har vi utvecklat denna integritetspolicy.

OceanLive, med organisationsnummer 828 222 902 och säte i Norge, ansvarar för all insamling av dina data för OceanLive. I många fall, till exempel på vår hemsida eller när du pratar med våra representanter på gatan, kommer vi att samla in dina uppgifter direkt. Ibland kan dock en tredje part samla in dina uppgifter på uppdrag av OceanLive. Dessa tredje part är juridiskt bundna att behandla dina uppgifter endast för de ändamål som uttryckligen bestämts av OceanLive.

Vanligtvis kommer vi bara att be om ditt namn och kontaktinformation för att kunna kommunicera med dig om vårt arbete, be dig att överväga att stödja OceanLive och skicka information som beskrivs nedan. Ibland kan vi be om ytterligare information, till exempel om du har specifika intresseområden för våra insatser eller projekt, för att hjälpa oss att göra vår kommunikation relevant för dig.

OceanLive kommer aldrig att sälja, dela ellet utbyta  din data till en annan organisation eller annan tredje part, såvida vi inte har gjort det uttryckligen i förväg (till exempel genom att lämna in en begäran till myndigheter). För att hålla våra administrativa kostnader låga, så att mer av våra insamlade medel går till vårt viktiga arbete, använder tredje part för att behandla data, till exempel för att driva insamlingar åt oss. I dessa fall har tredje parter endast tillgång till de uppgifter de behöver för att hantera processen och får inte använda dem för andra ändamål.

Om du har några specifika frågor om hur OceanLive behandlar dina uppgifter som inte besvaras i följande information kan du skicka oss ett e-postmeddelande till info@oceanlive.se.

Denna integritetspolicy gäller för OceanLive Sverige. Genom att godkänna dina uppgifter till OceanLive godkänner du denna integritetspolicy och ger OceanLive tillstånd att samla in, lagra och behandla informationen på det sätt som förklaras.

OceanLive (“vi”, “vår”, “oss”) respekterar din (“du”, “dig”, “din”) rätt till integritet och vi inser ditt behov av lämpligt skydd och behandling av din personliga information. När vi samlar in och använder dina personuppgifter och data i särskilda kategorier är vi ansvariga för behandlingen enligt gällande svensk lagstiftning.

 


 

HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER 

Dina kontaktuppgifter

Vi samlar in och lagrar din kontaktinformation, inklusive ditt namn och din e-postadress. Vi kan också samla in adress, telefonnummer eller födelsedatum.

 


 

VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER 

OceanLive använder din information på ett antal sätt, inklusive följande:

 • för att ge dig information om vikten och effekten av ditt stöd för kampanjer och för att hålla dig informerad om vårt arbete.
 • för att svara på förfrågningar eller tillhandahålla information relaterad till din interaktion med oss ​​(t.ex. lösa tekniska problem).
 • för att svara på klagomål du kan göra.
 • att erbjuda dig möjligheten att på olika sätt finansiera vårt arbete.
 • för att bjuda in dig att delta i våra kampanjer.
 • att informera om möjligheter till volontärarbete hos oss.
 • för att bjuda in dig att delta i undersökningar eller marknadsundersökningar.
 • att analysera och förbättra vår annonsering, kampanjer och andra aktiviteter för att öka vår effektivitet och minska våra kostnader.
 • för att övervaka din information och förhindra bedrägeri.
 • för att samarbeta med myndigheter i fall av bedrägeri eller rättsutredningar.

Vi kan också använda ditt namn och din kontaktinformation för att kontrollera andra kommersiellt tillgängliga källor, såsom CreditSafe, för att säkerställa att vår information om dig är uppdaterad. 

Vi kan kontakta dig via telefon eller e-postmeddelanden. Du kontaktar oss via e-post info@oceanlive.se om du vill be oss att inte kontakta dig med en eller flera av dessa metoder. Våra e-postmeddelanden kommer alltid att ha ett avregistreringsalternativ längst ner i meddelandet.

 


 

RÄTTSLIG GRUND FÖR INHÄMTNING

När du väljer att bli medlem, bidragsgivare eller supporter av OceanLive anser vi att det är ett berättigat intresse av att hålla dig informerad om effekterna av dina handlingar och att ha möjlighet att bli mer involverad i OceanLive.

 


 

EFFEKTEN AV UNDERLÅTENHET ATT GE INFORMATION OAVSETT DET ÄR ETT JURIDISKT KRAV ELLER AVTALSKRAV

Genom att inte tillhandahålla denna information till OceanLive kan vi inte behandla informationen, eller uppdatera dig om eller hålla dig informerad om innebörden och effekten av ditt stöd.

 


 

INFORMATION AV INTRESSE

Vi kan skicka dig enkäter för att förstå vad du som slutkund önskar ha för information från OceanLive, så att vi kan göra vår organisation mer effektiv.

 


 

VARFÖR SAMLAR VI IN INFORMATION?

För att effektivt kommunicera med dig om effekterna av åtgärder som vidtas som support, till exempel att underteckna en petition.

För att ge dig information om andra former av engagemang med OceanLive, såsom volontärarbete, supporter eller att bli bidragsgivare.

 


 

RÄTTSLIG GRUND FÖR INHÄMTNING

Genom att vara en medlem, bidragsgivare eller supporter av OceanLive antar vi att du har ett berättigat intresse av att vi kartlägger områden av särskilt intresse för dig och skickar dig mer informativ kommunikation om områden av särskilt intresse.

 


 

EFFEKTEN AV UNDERLÅTENHET ATT GE INFORMATION OAVSETT OM DET ÄR ETT JURIDISKT KRAV ELLER AVTALSKRAV

Det finns inga juridiska eller avtalsenliga krav på denna information.

 


 

HUR VI HÅLLER DIN PERSONLIGA INFORMATION UPPDATERAD

Kontakta oss genom att e-maila oss på info@oceanlive.se så snart som möjligt efter att det har skett ändringar i dina personuppgifter, inklusive dina kontaktuppgifter. Som tidigare nämnts använder vi även tredjepartsleverantörer för att säkerställa att vi har din korrekta kontaktinformation.

 


 

HUR VI ANVÄNDER COOKIES

Cookies är små digitala filer som laddas ner till din dator (eller mobiltelefon) från webbplatser du besöker. Cookies innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen att du tidigare har använt webbplatsen.

Vi använder cookies, som de flesta webbplatser, för att hjälpa oss att ge dig den bästa användarupplevelsen när du besöker vår webbplats. Vissa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera effektivt, till exempel är våra kampanjsidor beroende av dem. Andra cookies tillåter oss att förstå (med hjälp av verktyg som Google Analytics) hur besökare interagerar med vår webbplats så att vi kan förbättra upplevelsen.

Vi använder också cookies för att säkerställa att de onlinekampanjer vi gör är så kostnadseffektiva som möjligt genom att spåra hur bra enskilda annonser presterar. Dessa cookies utfärdas av tredje parts tjänsteleverantörer som vi har bedömt som säkra. Då och då kommer vi att visa annonser på andra webbplatser för personer som har besökt vår webbplats tidigare, och tekniken bakom dessa annonser är också baserad på cookies. Dessa cookies, som med alla andra vi använder, innehåller inte information som kan identifiera dig personligen.

Alla webbläsare låter dig styra vilka cookies du accepterar och vilka du vill ta bort.

 


 

DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder vissa tredjeparter för att behandla data, till exempel för att uppdatera din information eller för att samla in medel åt våra projekt. I sådana fall har dessa tredjeparter endast tillgång till de uppgifter de behöver för att hantera processen och får inte använda dem för andra ändamål. Vi har databehandlingsavtal på plats med var och en av dessa leverantörer så att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Följande tredjeparter kan ha tillgång till din personliga information för följande ändamål:

 • Databehandlingsleverantörer som CreditSafe hjälper oss att säkerställa att din kontaktinformation är korrekt och uppdaterad.
 • För att annonsera för potentiella supportrar kan vi använda en del av din kontaktinformation för att identifiera liknande målgrupper på sociala medier.
 • IT-leverantörer, till exempel Google, för att säkerställa att data är säker och säkerhetskopierad.

Vi kommer aldrig att sälja, byta ut eller låna ut dina personuppgifter till andra parter.

 


 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

De uppgifter vi samlar in från dig kommer vanligtvis att lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om du bor eller arbetar utanför EES kan vi behöva överföra dina personuppgifter utanför EES för att kunna korrespondera med dig. I detta avseende vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kan också överföra data utanför EES där våra tjänsteleverantörer är värd för, behandlar eller lagrar data utanför EES. När vi gör detta kommer vi att säkerställa att överföringen sker till ett land som omfattas av ett beslut från Europeiska kommissionen eller på annat sätt görs under omständigheter där vi har infört lämpliga skyddsåtgärder, för att skydda dina uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning för att t.ex. ingå standardkontrakt som är godkända inom EU.

 


 

LAGRINGSTID

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de användningar som beskrivs ovan, såvida vi inte är skyldiga att behålla dina personuppgifter längre för att följa lagen och eventuella regulatoriska krav. Vi behåller all information som nämns ovan under en period av 12 månader efter att du valt att inte längre stödja OceanLive.

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter uppskattar vi om du kontaktar oss. du kan skriva till oss via e-post info@oceanlive.se eller kontakta: Svenska IMY Integritetsskydds myndigheten, 

Länk till e-formulär https://e-tjanster.imy.se/sv/klagomal

 


 

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor angående integritetspolicyn kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@oceanlive.se

 


 

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter relaterade till den information vi har om dig enligt relevant integritetslagstiftning, som du kan utöva genom att kontakta oss på: OceanLive via e-post info@oceanlive.se, inklusive: Vänligen använd rubrik “integritetspolicy” i ditt e-mail för snabbare respons.

 • rätten att få tillgång till de personuppgifter som lagras om dig genom att lämna in en begäran om tillgång till ämnet i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi kan ta ut en rimlig avgift när en begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven,

 • rätten att korrigera dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga,

 • rätten att begära radering av dina personuppgifter under vissa specifika omständigheter som anges i relevant lagstiftning,

 • rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa specifika omständigheter som anges i relevant lagstiftning,

 • rätten att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller för ändamål som bygger på våra legitima intressen,

 • rätten att be oss att inte granska automatiserade beslut och

 • rätten att när som helst återkalla samtycke när du har gett ditt samtycke.

Det finns några undantag från ovanstående rättigheter som är tillåtna enligt relevant lagstiftning.

Observera att om du väljer att utöva din rätt att få dina personuppgifter begränsade eller raderade kanske vi inte kan ge dig en komplett tjänst. 

Du har som konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Det gäller både vid köp av varor och tjänster. Ångerfristen börjar räknas från dagen efter att du har tagit emot varan eller ingått avtalet om det gäller en tjänst. När du har ångrat ditt köp ska säljaren bekräfta detta via e-post. Säljaren är även skyldig att lämna information om dina rättigheter som konsument. Om du och säljaren inte kan komma överens om en tvist kan du vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) för att få det prövat.

 

Tack för ditt engagemang, förtroende och för att du tog dig tid att läsa!

 

Försäljningsvillkor

 

INSAMLINGSPOLICY

OceanLives Insamlingspolicy syftar till att ge sina givare det bästa tänkbara bemötandet vid varje kontakt. Organisationen lovar att hjälpa givare med allt som rör deras givande och att svara på alla andra frågor om verksamheten. Givare som behöver hjälp direkt uppmanas att ringa, medan de som har mindre brådskande ärenden kan skicka e-post. OceanLive prioriterar sina givare och lovar att svara så snabbt som möjligt. Insamlingspolicyn är utformad för att säkerställa en hög grad av service och transparens gentemot givarna samt ge dem trygghet och förtroende i att deras bidrag hanteras på ett ansvarsfullt sätt.


KONFIDENTIALITET
OceanLive har en strikt policy för konfidentialitet och skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst. Organisationen garanterar att ingen information om dig kommer att lämnas ut till tredje part, vilket är i linje med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan också själv begära att få ta del av den information som OceanLive har om dig, vilket ger dig kontroll över dina personuppgifter och hur de hanteras av organisationen. På detta sätt kan du vara säker på att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt och att din integritet respekteras. OceanLives konfidentialitetspolicy är utformad för att garantera att dina personuppgifter skyddas på högsta nivå och att din förtrolighet bevaras när du är involverad i organisationens verksamhet.

 

TRANSPARENS
OceanLive står under Norska skattemyndigheters årliga kontroll för att bland annat säkerställa att insamlade medel går dit de ska. Minst 80% av insamlade medel går direkt till det aviserade ändamålet. Våra givare har rätt att ta del av OceanLive årsrapport där det framgår hur insamlade medel har använts. Under 2024 finns årsrapporten tillgänglig för nedladdning på vår hemsida.

 

AUTOGIRO

Genom att lämna ditt medgivande till betalning via Autogiro och godkänna dessa villkor ger du betalningsmottagaren ett medgivande till betalning via Autogiro. 

 

Genomföra en betalning

När du väljer att betala för ett köp via Autogiro dras pengarna från ditt konto inom två bankdagar från den dag:

 • vi  skickar din order, om ditt köp avser fysiska varor,
 • din beställning är gjord, om ditt köp avser digitala varor och tjänster,
 • som meddelas av butiken, om ditt köp avser en prenumeration, 
 • du har initierat betalningen av en faktura genom att klicka på “Betala”, eller du angett till betalningsmottagaren för betalning av en faktura. 

Skulle täckning saknas på ditt konto när betalningstransaktionen ska genomföras kommer nya försök göras påföljande dagar. Vid sen betalning av faktura skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för mindre än 60 kr tillkommer en påminnelseavgift om 29 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. Notera att en kreditprövning görs när du ger ditt medgivande till betalning via Autogiro vilket i vissa fall innebär att en kreditupplysning inhämtas från extern part. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

För den/de första betalningen/betalningarna som du vill genomföra kan upprepade uttagsförsök förekomma under de kommande bankdagarna fram tills dess att transaktionen har godkänts. Betalningsmottagaren kommer i dessa fall inte att genomföra mer än en betalningstransaktion. Sker det en retur eller annan nedsättning av den ursprungliga fordran efter att du har har valt att betala via Autogiro men innan betalningstransaktionen har genomförts kommer du att meddelas om det nya justerade beloppet som kommer att dras.

 

Dataskydd

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att använda OceanLives och våra tredjeparts leverantörers betalningstjänster godkänner du vår användning av dina personuppgifter.

 

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller från ett av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten avslutas i sin helhet.

 

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

 

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

 

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

 

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

 

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att endast den aktuella betalningen stoppas. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

 

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

 

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

 

 

ABONNEMANG

OceanLive kan begära köparens personnummer för säker identifiering och för att göra en kreditprövning. Registrerad information inkluderar namn, telefonnummer, e-postadress, ålder, cookies och hemadress för att få en överblick över kundernas geografi, demografi och kontaktinformation. Köpare har rätt att få tillgång till sin data, invända mot dess användning och kräva radering. Personuppgifter för köpare under 15 år samlas inte in utan samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare.

Abonnemangstid: Abonnemanget sträcker sig över minst 12 månader och baseras på den tid som OceanLive har garanterat att arbetstagaren tilldelas för att samla in plastavfall. Avtalet kan inte avbrytas eller ändras under denna bindningstid. Om kunden vill avsluta avtalet innan 12 månader har gått måste en avgift betalas motsvarande återstående månader av abonnemanget.
Betalning: Kunden kommer att faktureras månatligen i förväg för abonnemangstjänsterna. Vid försenad betalning kan en påminnelseavgift tas ut. Om betalning uteblir upprepade gånger kan OceanLive häva avtalet omedelbart och kräva betalning för resterande abonnemangstid.

Tjänstbeskrivning: Abonnemangstjänsterna innebär att arbetstagare anlitas för att samla upp plastavfall på utsatta platser under den period som har avtalats mellan OceanLive och kunden. Kunden är ansvarig att fullfölja sitt abonnemangsåtagande så att OceanLive kan tillhandahålla tillräckliga resurser och säkerställa för arbetstagarna att utföra sitt saneringsarbete på ett säkert och hållbart sätt.

 

FORCE MAJEURE

Vi inte är ansvariga för förseningar eller brister i funktionalitet eller prestanda som vi inte rimligen kan förutse eller som på annat sätt orsakas av faktorer utom vår rimliga kontroll (force majeure), inklusive men inte begränsat till händelser såsom, bränder, översvämningar, explosioner, uppror, krig, orkaner, sabotage, terrorism, vandalism, olyckor, sjukdomsepidemier, åtgärder från regering eller myndighet, domstolsförelägganden, strejker eller andra liknande händelser som uppstår trots OceanLives rimliga försök för att förebygga, undvika, försena eller förmildra effekterna av dessa händelser.

 

Tack för ditt engagemang, förtroende och för att du tog dig tid att läsa

 

PRESS

Do you need our latest news, background material or graphics?

Contact us with your media inquiries at

press@oceanlive.se